NKPS Resultaten


Gezin en familie zijn hoeksteen

Het gezinsleven en de familie vormen voor Nederlanders een essentieel onderdeel van hun sociale leven - alle verhalen over individualisering, echtscheidingen en nieuwe relatievormen ten spijt. Het huwelijk is met voorsprong de meest voorkomende samenlevingsvorm. Ouders en (volwassen) kinderen zien elkaar zeer regelmatig én helpen elkaar. Familiebijeenkomsten zoals rond Kerstmis worden veel georganiseerd én bezocht. Dit blijkt uit een van de grootste onderzoeken die ooit in Nederland zijn gedaan naar familiebanden. Onderzoekers van drie universiteiten en het NIDI ondervroegen van 2002 tot 2004 meer dan 11.000 volwassenen.

In de periode september 2006 tot en met juni 2007 zijn mensen uit de eerste ronde, voor zover zij toestemming gaven, opnieuw ondervraagd. Bijna 7000 mensen hebben aan de tweede ronde meegedaan. De resultaten van deze tweede interviewronde zijn gepubliceerd in het blad Demos, in juni 2008 (jaargang 24, nummer 5). De eerste resultaten van de dataverzameling tijdens de periode 2002-2004 kunt u vinden in de Demos van december 2004 jaargang 20, nummer 10). Recent is weer een Demos uitgebracht, deze is helemaal gewijd aan promotie onderzoek naar familiebanden in Nederland.

De belangrijkste conclusies op een rij: