Demos

In het blad Demos, een uitgave van het NIDI (Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut), worden verschillende demografische en sociale vraagstukken behandeld. Een exemplaar, geheel gewijd aan het onderzoek Familiebanden in Nederland, kunt u hieronder downloaden.

Demos (Demos_NKPS.pdf, 846 kb)

Bent u geïnteresseerd in meedere uitgaven van het blad Demos, klik dan op onderstaande link