Recent in het nieuws


Huiseigenaar als kind al in koopwoning

Ouders hebben een belangrijke invloed op de woonkwaliteit en woonlocaties van hun volwassen kind. Dat blijkt uit het proefschrift van Annika Smits, die hierop dinsdag 18 mei promoveerde. Uit haar onderzoek blijkt dat de kans op een eerste koopwoning is groter voor kinderen die opgroeiden in een koopwoning dan voor kinderen wier ouders vroeger huurden. Ook vond ze dat de WOZ-waarde van kinderen hoger is naarmate die van hun ouders ook hoger is.

De invloed van ouders op de woonkwaliteit van hun kinderen wordt deels verklaard vanuit het feit dat ouders met een koopwoning of hogere WOZ-waarde vaak over meer financiële middelen beschikken dan andere ouders, en daarmee betere mogelijkheden hebben om hun kinderen direct of indirect financieel bij te staan in hun wooncarrière. Maar dat is niet de enige verklaring. Smits denkt daarnaast dat ouders onder andere spaargeld inzetten om hun kind aan een betere woonkwaliteit te helpen, en dat ouders vaak een rolmodel voor de woonvoorkeur van hun kind. Een gevolg hiervan is dat bestaande ongelijkheden op de woningmarkt worden doorgegeven aan toekomstige generaties.

Het onderzoek toonde verder aan dat de woonlocaties van ouders en kinderen met elkaar samen hangen: bij een toegenomen steunbehoefte komen verhuizingen van ouders richting hun kind en van kinderen richting hun ouders vaker voor. Een recente echtscheiding en inkomensdaling van het kind verhogen de kans om bij ouders in te trekken, vooral voor mannen. Andersom hebben recent gescheiden ouders een verhoogde kans om bij hun volwassen kind in te trekken.

 

 

 

Omslag Proefschrift

 

 

Ook speelt echtscheiding een rol bij ouders en kinderen die zeer dicht bij elkaar gaan wonen, d.w.z. op een afstand van maximaal één kilometer. Daarnaast hebben ouders een verhoogde kans om binnen één kilometer van hun kind te gaan wonen als er kleinkinderen zijn. Het is waarschijnlijk dat deze ouders in de buurt van hun kind willen wonen om regelmatig in contact te blijven, steun te kunnen ontvangen wanneer dat nodig is en om hulp te bieden in de opvang en verzorging van de kleinkinderen.

Hoger opgeleide vrouw blijft vaker kinderloos

Tot dusver werd in onderzoek naar de oorzaken van kinderloosheid uitgegaan van een keuze: mensen bleven vrijwillig of onvrijwillig kinderloos. Naar schatting heeft echter slechts 10 procent van de kinderlozen bewust gekozen voor een kinderloos bestaan en is een andere 10 procent onvrijwillig kinderloos als gevolg van onvruchtbaarheid. Renske Keizer promoveerde op die vrijdag 12 februari op het proefschrift 'Remaining childless. Causes and consequences from a life course perspective' uit haar onderzoek blijkt dat 'Voor een overgroot deel van de kinderlozen blijkt het geen bewuste keuze. Kinderloosheid is vaak het resultaat van een dynamisch proces van gedrag en omstandigheden gedurende de levensloop.'

Bron: De Volkskrant
Omslag Proefschrift