Stand van zaken


Momenteel werken meer dan 190 onderzoekers uit binnen- en buitenland aan de analyse van de NKPS-gegevens. Een aantal van deze onderzoekers, de AiO's (Assistenten in Opleiding), zullen op basis van de NKPS-data promoveren.
De volgende proefschriften zijn inmiddels voltooid.

Om het onderzoek nog interessanter te maken, zijn in 2006-2007 respondenten geïnterviewd die in de eerste ronde hebben aangegeven dat zij in de tweede ronde opnieuw benaderd mogen worden. Speciale aandacht is daarbij besteed aan de gevolgen van scheiding en hertrouw, aan de combinatie van werk en zorg binnen gezinnen en families, aan intergenerationele overdrachten en aan de betekenis van familiebanden voor allochtonen.

Om de respondenten door de tijd heen te blijven volgen, heeft er een derde dataverzamelingsronde plaats gevonden van juni 2010 tot februari 2011.

Door deze aandacht voor maatschappelijk relevante thema's is het onderzoek niet alleen wetenschappelijk van belang, maar kan het ook informatie opleveren die bruikbaar is bij de formulering van overheidsbeleid.